در سالگرد ازدواج لیلا فروهر و اسی نبی ۱۹ آگست هواداران تک ستاره موسیقی

پاپ در ایران به جشن و پایکوبی پرداختند.همچنین در این مراسم که با حضور تعداد زیادی از هواداران لیلا برگزار شد،پس از بریدن كیكی كه مزین به عكس عروسی لیلا و اسی عزیز بود دوستداران لیلا طی تماس تلفنی

سالگرد ازدواج وی را تبریک گفتند

  حیف شد که ما نبودیم .