سایت های من:


سایت خبری در گوگل:


     www.sites.google.com/site/leilanewsorg


سایت گالری لیلا فروهر:

                       

www.picasaweb.google.com/alil14312  


گروه لیلا فروهر در یاهو:

        

http://launch.groups.yahoo.com/group/leilaqueen-group/joinگروه لیلا فروهر در گوگل:


       www.groups.google.com/group/leilafanclub