متن ترانه البوم تصویر

میگن یه تیر یه نشون ،تو قلب زمون
نامه میاره بی نام و نشون
خدا نوشته،این سرنوشته...سال دو هزاره، غصه بیشماره
میاد سر كار،یه صفر بیكار...میشینه رو سالنامه دیوار
خدا نوشته،این سرنوشته...سال دو هزاره، غصه بیشماره
ستاره میشه چراغ خونه...خورشید خانوم میگیره بهونه
گل آرزو تو خواب می مونه...باغچه دنیا میشه دیوونه
آدم پیاده ست،ربات سواره...كسی سر كاره،كه دل نداره
دریا حریصه،انسان شكاره ...دو تا هزاره،پایان كاره
میاد به بازاردلهای سنگی...میرسه از راه رنگ دورنگی
فراری میشه حس یه رنگی...برای حقت باید بجنگی
آدم پیاده ست ربات سواره...كسی سر كاره كه دل نداره
دریا حریصهانسان شكاره ...دو تا هزاره...پایان كاره
 

 

 


نام ترانه :سال 2000
از آلبوم : تصویر
خواننده : لیلا فروهر
ترانه سرا : ژاکلین
آهنگساز : ژاکلین

 غریبه رنگ و وارنگه...غـریبـه از همـه رنـگه
غریبه دل و دین و برده...غـریبـه خیـلی زرنـگه
تا كه چشماتو شناختم...دلـو عاشـقونـه باختـم
توی خواب و توی رؤیا...من ازش دنیایی ساختـم
تازه تازه نم و نم نم...عشق مثل حبـاب روشبنـم
توی قلب من نشسته...منـو كشته، كم و كــم كــم
غریبه وصله جونم شدی...تو عزیز ومهربونم شدی
اومدی یواش یواش پاورچین...بـا زرنـگی همـزبونم شـدی
حالا كه كم كم و كم كم...مثل بـارون آسـه نـم نـم
تو دلم قـدم گذاشتـی...گل عشقمون رو كاشتـی
تا كه هستی تاكه هستم...مـن كنـار تـو نشستـم
مـن كـه بـاورم نمیشـه...غریبه عاشقت هستـم
 

 

 


نام ترانه :غریبه
از آلبوم : تصویر
خواننده : لیلا فروهر
ترانه سرا : ژاکلین
آهنگساز : ژاکلین

 
   میدونستم میدونستم كه توغربت ازرفاقت خبری نیست
میدونستم میدونستم كه تو قلبها از صداقت اثری نیست
توشه راه سفر تردید بود،واسه فكربه بازگشت دیربود
آسمون گریه روسرداد توی راه،تا بفهمم كه خدا دلگیر بود
تو شناسنامه نوشتند،اسم ماها رو فراری
راه پیش وپس نمونده،آخ امان از بد بیاری
بی هدف گنگ وپریشون،به مـرز جنون رسیدیم
مـرز خوشبختی كجا بود،همـه دیـدند مـا نـدیدیم
دل سنگی كه دورنگی،می فروشه با زرنگی
اینجا دارن بـیشمارن،تـوی بـازار فرنـگی
قیمت جون مفت وارزون،سایه تـرس تو خیابـون
اینـجا دارن بـیـشمارن،هم وطنـهای پـشیــمون
 

 

 


نام ترانه :شناسنامه
از آلبوم : تصویر
خواننده : لیلا فروهر
ترانه سرا : ژاکلین
آهنگساز : شوبرت آواکیان

 
نمی دونم كدوم حس...نشونیتو به من داد
گــذار مـن عاشــق...به خونـه تـو افتـاد
نمی دونم كـدوم یـاد...عطـر تـن كـدوم بــاد
عكس تورو توقاب...خاطره هام نشون داد
نمی دونم كدوم دست...كتـاب غصه رو بست
نـــگاه مـن عـاشــق...به چشمای تودل بست
نمی دونم كدوم شوق...راه گلـومـو بستــه
خنده به جـای گریـه...روی لبـام نشستـه
نیــاز هـر نــگاهم...سایـه و تكیه گاهم
برای با تـو بـودن...همیشه چشم براهم
بیا تو فصل گلریز...از عشق من نپرهیز
بیا با من بهار شـو...بـزن بـه قلب پاییــز

 

 


نام ترانه :نشونی
از آلبوم : تصویر
خواننده : لیلا فروهر
ترانه سرا : هوشیارنژاد
آهنگساز : هوشیارنژاد

 
   دل من ترسو شده...چوگل بی بو شده
یار یكدونه من...بادلم قهره و رفته دور شده
دوباره وقت بهار...موسم دیدن یار
میاداون بادل زار...میاره طلا و جواهر یادگار
نگین بهش كه اونو می پرستم
توی شرجی وگرما فكرش هستم
میزنم دلمو به دریا امشب
بهش میگم كه من عاشقش هستم
واسه دیدار روش دلم بی تابه
یار من قهرمان شط و آبه
اون ناخدای با خدای عشقه
می گه بوسه عشق والا ثوابه
دل من ترسو شده...چو گل بی بو شده
یار یكدونه من...با دلم قهره و رفته دور شده
 

 

 


نام ترانه :دل من ترسو شده
از آلبوم : تصویر
خواننده : لیلا فروهر
ترانه سرا : سعید محمدی
آهنگساز : سعید محمدی

 امشب شب مهتابه...حبیبم رو میخوام
حبیبم اگه خوابه...طبیبم رو میخوام
خواب استو بیدارش كنید...مستستو هوشیارش كنید
گویی فلونی اومده...اون یار جونی اومده
اومده حالتو... احوالتو... سپید روی تو...سیه موی تو... ببیند برود....
ماه غلام رخ زیبای توست
سرو كمر بسته به بالای توست
قند مكرر لب و دندان توست.....ای حبیبم.......
قند مكرر لب خندان توست......ای عزیزم.....

 

 

 


نام ترانه : امشب شب مهتابه
از آلبوم : تصویر
خواننده : لیلا فروهر
ترانه سرا : شیدا
آهنگساز : شیدا

 
 
عمریه تو قلب این شهر فرنگی خونه دارم ...توی سینه دلی مجنون صفت و دیوونه دارم
خودم اینجاروح من توقلب خاكت خونه داره...وطنم،وطنم،ایران من.... یاد تو دست از سر من بر نمیداره
تا وقتی كوه ابرز دارو ندار من بود
اعتـماد از جنـس نشـكن آهـن بـود
تاوقتی وقت دعازری تودست من بود
روحم توآسمونودوراززندان تن بود
نمی ترسیدم ازترس نداشتن یه سایه
نمی ترسیدم ازحرفی كه دربرداشت كنایه
وحشت جایی نداشت جسارت همه شهرتم بود...آخریـن فـكر بـرای من فكر عاقبتـــم بود
ببین چی به سرم اومدازتنهایی می ترسم...ویرانه ای هستم كه ازسازندگی می ترسم
تاوقتی كوه البرز پشت و پناه من بود
نور امید تو سینه فانوس راه من بود
قصه گوی زمونه برق نـگاه من بود
لـشكـر آرزوهـام اسـم سپـاه من بود
نمی ترسیدم ازترس نداشتن یه سایه
نمی ترسیدم ازحرفی كه دربرداشت كنایه....

 

 


نام ترانه :کوه البرز
از آلبوم : تصویر
خواننده : لیلا فروهر
ترانه سرا : ژاکلین
آهنگساز : ژاکلین

 
هیچ كس به ما گوش نمیده...تــوی محیــط خــونه
مـا هـم بـایـد حـرف بزنیـم...عــوض شـده زمـونه
هــم ســن و سالــهای منــم...یه شب میشن دیوونه
میزنــن از خونــه بیــرون...به صد هزار بـهونه
قصه من یه هشدار به همه جوونها
امیدهای درخشـان فـردای ایران ما
جوونهای بی گناه فقط واسه یه اشتباه
...دستاشون آلوده میشه به رنگ بدرنگ گناه
ازبخت بد روسادگی جوونیشون میشه تباه
...شیطون دشمنی میكنه باجوونهای بی گناه
قصه من یه هشداره به همه جوونها
امیدهای درخشـان فـردای ایران ما
قصه مادرانه رو از مادر گوش نمی كنن
هوسهای جوونی رودردل خاموش نمی كنن
شكوفه های خونه هاازهمه جاطرد میشن
...وقتـی كـه تنـها شدن ازبـودن دلسـرد مـیشن

 

 


نام ترانه :هشدار
از آلبوم : تصویر
خواننده : لیلا فروهر
ترانه سرا : ژاکلین
آهنگساز : ژاکلین

 دوست دارم دیوونه وار زیادی...مثل حس زندونی به آزادی
دوست دارم دیوونه وار زیادی...مثل حس غصه به لطف شادی...دوست دارم زیادی...
هزارو یك شب من...مهتاب هر شب من
كلید راز و رمز...قصه امشب من
نگاه تو یه آینه...واسه دیدن فرداست
تا تو كنارم هستی...خدا همیشه باماست
هر آفرینشی یه عشقی داره... مهتاب از عشق شب،شب زنده داره
اگه عشقی نبود تو آسمونها...روشن نبود قلب یه تك ستاره
توكه هستی شبام الماس نشونه مهتاب از عشق ما شده دیوونه
اون كسی كه ماروبه هم رسونده... تو می دونی خونش تو آسمونه

 

 

 


نام ترانه :دوست دارم زیادی
از آلبوم : تصویر
خواننده : لیلا فروهر
ترانه سرا : ژاکلین
آهنگساز : ژاکلین

 
   

یه روز و روزگاری...جلـو را همـو بستـی...بـا ایـما و اشـاره گفتـی عاشـق مـن هستـی
توی گوشم میخوندی...ازیكرنگی وراستی...منوكشوندی دنبال خودت هرجاكه خواستی
منی كه عاشقونه وجودمو به تو باختم
یه قصر كاغذی رو تو رؤیام با تو ساختم
یه روزگفت پیرخونه ...ازاحوال زمونه
از اون عشق قدیمی كه مون گوشه خونه
نو كه میاد به بازار...كهنه میشه دل آزار...تو دست مردم آزار...گذشته كارم از كار
تو ای پرنده رمیده عشق...یه روزی از هوای من پریدی...تموم عالموگشتی وگشتی...مثال عشق من هیچ جا نـدیدی
اگـه یه روز بیـای كه خیـلی دیـره...همون وقت كه دل ازعشـق توسیره...واست میـخونـه ایـن قصـه كـوتـاه...دل عاشــق مـن كــه سـر بـه زیـره
به پای تو چه ساده،صبورانه نشستم
به گرمی نفسهات،دل سادمو بستم
منی كه عاشقانـه...وجودمو به توباختم
یه قصركاغذی رو...تورویام با توساختم

 

 

 


نام ترانه :نو که میاد به بازار
از آلبوم : تصویر
خواننده : لیلا فروهر
ترانه سرا : سعید محمدی
آهنگساز : سعید محمدی