سلام سایت اصلی ما 

www.taranehma .blogfa.com است ولی بخاطر دیر لود شدن این

 سایت را انتخاب کردیم ولی سایت اصلی رو هیچ وقت

حذف نمیکنیم