کنسرت لیلا فروهر در ارمنستان به علت سانحه سقوت هوا پیما لغو شد.